زرین کوب ۲

نکوداشت صدمین زادروز «عبدالحسین زرین‌کوب»

به مناسبت صدمین زادروز «عبدالحسین زرین‌کوب»، مراسم نکوداشتی برای او برگزار می‌شود.
چهارشنبه 3 اسفند 1401
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612