3456335

حسن انوری؛ فرزند خلف دهخدا و معین

در مراسم نکوداشت حسن انوری، درباره ویژگی‌های این استاد زبان فارسی گفته شد و از «فرهنگ سخن» او به عنوان کاری کارستان یاد شد.
شنبه 26 خرداد 1403
حسن انوری ۳

نکوداشت حسن انوری برگزار می‌شود

به میزبانی باغ موقوفات دکتر محمود افشار، مراسم نکوداشت حسن انوری تشکیل می‌شود.
شنبه 19 خرداد 1403
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612