مجلس مکتوب منعقد در خوارزم

مجلس مکتوب منعقد در خوارزم

کتاب «مجلس مکتوب منعقد در خوارزم» نوشتۀ تاج‌الدین محمد بن عبدالکریم شهرستانی، با مقدمه و تصحیح داریوش محمدپور، از سوی مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب چاپ و منتشر شد.
شنبه 11 آذر 1402
admin-ajax

«مجلس مکتوب منعقد در خوارزم» منتشر شد

کتاب «مجلس مکتوب منعقد در خوارزم» نوشتۀ تاج‌الدین محمد بن عبدالکریم شهرستانی، با مقدمه و تصحیح داریوش محمدپور، از سوی مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب چاپ و منتشر شد.
یکشنبه 5 آذر 1402
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612