مولانا

مولانا از زندگی می‌گوید و زندگی متعلق به همه است

نهال تجدد: اشعار و اندیشه‌های مولانا هم منحصر به یک گروه و قشر خاصی نیست و نسبت به همه گشودگی دارد. او از زندگی می‌گوید و زندگی متعلق به همه است.
چهارشنبه 18 بهمن 1402
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612