نسخه خطی قرآن ۶

نمایشگاه چهل آینه در کتابخانه و موزه ملی ملک

در نمایشگاه چهل آینه در کتابخانه و موزه ملی ملک، سوره فاتحه الکتاب از ۴۰ نسخه خطی قرآن مجید به نمایش گذاشته شده است.
دوشنبه 21 فروردین 1402
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612