4752472

نقش حکیم ترمذی در تکامل زبان عرفان

ابراهیم خدایار، استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس در سخنرانی خود در همایش امام بخاری با بحثی در حوزه زبان‌شناسی به تحلیل نقش حکیم ترمذی در تکامل زبان عرفان پرداخت.
چهارشنبه 29 آذر 1402
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612