۹۸۷۶۵

اسناد معتبری از ایران باستان در «سنگ‌نگاره‌های ساسانی»

کتاب «سنگ‌نگاره‌های ساسانی» اثر مهدی بنیادی مرجعی قابل قبول در حوزۀ یادمان‌های سنگی ساسانی، در نظر گرفته شده است.
شنبه 10 تیر 1402
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612