۹۵

پژوهش‌هایی دربارهٔ خلیج فارس

دفتر ششم از پژوهشنامه خلیج فارس به کوشش عبدالرسول خیراندیش و مجتبی تبریزنیا منتشر شد
جمعه 13 دی 1392
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612