۴۷۰۸۴۶۰

نقد و بررسی سیر تفکر غرب از دیدگاه حکمت الهی

کتاب «فروغ حکمت؛ نقد و بررسی سیر تفکر غرب از دیدگاه حکمت الهی» تألیف غلامرضا اعوانی توسط پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی منتشر و راهی بازار نشر شد.
شنبه 29 مهر 1402
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612