۱۶۸۳۳۷۴۶۱۹-۲

نشست «نقد اخلاقی متون ادب فارسی» برگزار می‌شود

نشست «نقد اخلاقی متون ادب فارسی» با سخنرانی آسیه ذبیح‌نیا، مریم شریف‌نسب، فرانک جهانگرد، زهرا حیاتی برگزار می‌شود.
یکشنبه 17 اردیبهشت 1402
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612