عبدالحسین مهدوی

دکتر عبدالحسین مهدوی درگذشت

دکتر عبدالحسین مهدوی مدیر تولید اسبق موسسۀ پژوهشی میراث مکتوب در غربت غرب، پس از تحمل بیماری حاد ریوی به دیار باقی شتافت.
یکشنبه 24 اردیبهشت 1402
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612