۵۶۳-۲

مجموعه مقالات «تاریخ ادبی و تاریخ‌نگاری ادبی»

انتشارات سمت کتاب «تاریخ ادبی و تاریخ‌نگاری ادبی: مجموعه مقالات» تالیف گروهی از نویسندگان را با ترجمه مسعود فرهمندفر به چاپ رساند.
سه‌شنبه 16 خرداد 1402
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612