۸۲

نظامی برای معرفی آثار ارزشمند ایران در جهان نداریم

دکتر حسین معصومی همدانی در دیدار دوستانۀ مرکز پزوهشی میراث مکتوب گفت: ما در ایران آثار زیادی در حوزۀ تحقیق متون داریم که بالقوه خوانندگانی در خارج از کشور دارد و متأسفانه نظامی برای معرفی این آثار وجود ندارد
دوشنبه 4 آذر 1392
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612