۷۰

نضد الایضاح فی ترتیب ایضاح الاشتباه؛ اثری از ملامحمد بن محسن فیض کاشانی

یکی از میراث ماندگار علامه حلی کتاب ایضاح الاشتباه فی أسماء الرواه است
چهارشنبه 15 آبان 1392
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612