D8B1D988D986D985D8A7DB8CDB8C20D8A7D8B220D985D8ABD985D8B1-1

گزارش نشست ۱۵۴: «رونمایی و معرفی کتاب مُثمر»

در یکصد و پنجاه و چهارمین نشست مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب نخستین کتاب فارسی دربارۀ زبان‌شناسی و علم‌اللُّغه با عنوان «مُثمِر»، رونمایی و معرفی شد.
چهارشنبه 20 مرداد 1400
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612