5-2

گزارش نشست ۱۰۴: قبله‌یابی و تعیین ظهر حقیقی با روش مشاهده و محاسبه

در صد و چهارمین نشست علمی مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب «قبله‌یابی و تعیین ظهر حقیقی با روش مشاهده و محاسبه» مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
چهارشنبه 27 دی 1396
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612