۵۶۶۵۵

نسخه خطّی سیره نبوی ابن هشام بررسی شد

نخستین نشست از سلسله نشست های تخصصی «بلاغ» به منظور بررسی نسخه خطّی سیره نبوی رسول الله تالیف ابن هشام، در کتابخانه ملّی ایران برگزار شد.
دوشنبه 27 شهریور 1402
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612