۳۲۵۶۳۵۶-۲

تأثیر قرآن بر آثار مولوی بررسی می‌شود

سومین نشست بلاغ با موضوع «تأثیر قرآن بر آثار مولوی» با حضور استاد اکبر ثبوت و دکتر احمد تمیم‌داری برگزار می شود.  
یکشنبه 21 آبان 1402
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612