۹۰۸۷

گزارشی از واپسین سال‌های قاجار

کتاب «ایران به روایت متن و تصویر»، گزارشی از واپسین سال‌های قاجار» سفرنامه‌ای مهم است که نگارنده آن با رویکردی دقیق و تحلیلی به یک برهه خاص از تاریخ ایران می‌پردازد.
دوشنبه 1 اسفند 1401
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612