۱۷۰۰۲۰۰۲۰

راه کُربن

انجمن ایران‌شناسی‌ فرانسه در ایران هفتادوشش سال پیش، به نیت تحقیق و تکریم باستان‌شناسی ایران و تشویق مطالعات و پژوهش در زمینۀ ایران‌شناسی پدید آمد.
دوشنبه 26 دی 1401
dar-Asemane-jan-m

در آسمان جان

در آسمان جان شامل مجموعه مقالاتی است که دکتر کزازی از سال ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۷ در زمینه‌های مختلف فرهنگ و ادب ایران جمع آوری کرده است
جمعه 26 آبان 1391
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612