۶۵۳۸۳-۲

فرهنگ وزن‌شناسی شعر فارسی

کتاب «فرهنگ وزن‌شناسی شعر فارسی» نوشتۀ محمدمهدی زمانی و سمیه آقابابایی از سوی نشر علمی چاپ و منتشر شد.
دوشنبه 15 آبان 1402
serdelbaran-m

بازجست زندگی و تجارب تاریخی مولانا در مثنوی

روایت سرّ دلبران بازجُست زندگی و تجارب تاریخی مولانا در مثنوی است
دوشنبه 20 مرداد 1393
vajehabedonmani

واژه‌ها بدون معنی

کتاب واژه‌ها بدون معنی نوشته کریستوفر گوکر ترجمه کوروش صفوی از سوی نشر علمی منتشر شد
شنبه 23 شهریور 1392
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612