۱۱۱

کارکرد عناصر فانتزی در منظومه غنایی همای و همایون

قصه‌های عامیانه و ادبیات غنایی از گسترده‌ترین عرصه‌های حضور عناصر فانتاستیک است
پنج‌شنبه 10 بهمن 1392
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612