546383

سامانه آنی دسترسی به نسخ خطی دیجیتال کتابخانه رضوی فعال شد

برای اولین بار دسترسی آنی به نسخ خطی دیجیتال مورد نیاز پژوهشگران از طریق سامانه آنلاین کتابخانه دیجیتال آستان قدس رضوی فراهم شد.
شنبه 18 آذر 1402
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612