محمدرضا فاضل هاشمی

چاپ فاکسیمیله نسخه‌های خطی در گفت‌وگو با محمدرضا فاضل هاشمی

محمدرضا فاضل هاشمی، پژوهشگر نسخ خطی، در گفت‌وگویی به برخی پرسش‌ها دربارۀ فرصت‌ها و تهدیدهای چاپ فاکسیمیله نسخه‌های خطی پاسخ داده است.
سه‌شنبه 4 بهمن 1401
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612