کتاب-تحفه-درود ۲

تحفۀ درود: رساله‌ای در ابزار خوشنویسی و اصول و قواعد خط نستعلیق

میراث مکتوب- کتاب «تحفۀ درود: رساله‌ای در ابزار خوشنویسی و اصول و قواعد خط نستعلیق» (تألیف در ۱۱۲۰ هجری) به انضمام رسالۀ خوشنویسی از محمد امین، اثر محمدمنعم صدیقی و ...
سه‌شنبه 30 خرداد 1402
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612