۵۶۵۳-۳

شمارۀ ۲۶ مجله ادبی «چامه»

میراث مکتوب- بیست و ششمین شماره مجله ادبی «چامه»، ویژه زندگی و آثار بهاالدین خرمشاهی، با شعرها و داستان‌هایی از شاعر و نویسندگان امروز ایران، با سردبیری صادق رحمانی در ...
شنبه 10 دی 1401
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612