37667-2

نامه‌های عاشق و معشوق در دوره قاجار

کتاب «نامه‌های عاشق و معشوق در دوره قاجار: مراسلات عاشق و معشوق ستمگر» منتشر و روانه بازار شد.
دوشنبه 7 خرداد 1403
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612