فاقد تصویر شاخص

نجوم کهن در آموزه‌های ابن عربی

رد پای حضور نجوم کهن را در اغلب تمدن‌های باستانی می‌توان دنبال کرد
یکشنبه 7 اردیبهشت 1393
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612