۸۹۷۸۶۷۵

برگزاری بزرگداشت «حکیم نظامی» در دانشگاه تربیت مدرس

مراسم بزرگداشت «حکیم نظامی» به کوشش گروه زبان و ادب فارسی دانشگاه تربیت مدرس و با همکاری انجمن آثار و مفاخر فرهنگی برگزار شد.
یکشنبه 7 اسفند 1401
sanaee-m

شعر سنایی در لغت‌نامه دهخدا

این مقاله، دو مساله اصلی دارد: نخست برای تعیین جایگاه شعر سنایی در تکوین لغت‌نامه دهخدا به بررسی زبانی شاهد مثال‌هایی پرداخته‌ایم که مؤلفان لغت‌نامه از شعر سنایی انتخاب کرده‌اند
دوشنبه 21 مرداد 1392
jostar-m-

روش‌های متن‌شناسی در جستارهای ادبی

مجله علمی – پژوهشی جستارهای ادبی در شماره سوم - پاییز ۱۳۹۱ ویژه نامه خود را به موضوع متن شناسی و تصحیح اختصاص داده است.
دوشنبه 17 تیر 1392
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612