۵۵

نامه ایران و اسلام در چهارمین ایستگاه

بررسی وضعیت مطالعات اسلامی در دانشگاه های کشورهای انگلیس، آمریکا، فرانسه، بلژیک، سوئیس و هلند نشان داد که شماری از ثروتمندان مسلمان بویژه اعراب و پاکستانی و مالزیای به میدان تقویت و حمایت از مراکز اسلام‌شناسی آکادمیک برآمده و با حمایت‌های مالی خود به حفظ برخی از این مراکز و گسترش و تقویت فعالیت های علمی و آموزشی برخی دیگر نائل آمده اند
یکشنبه 31 شهریور 1392
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612