62882316

گرامی‌داشت ثبت جهانی ۳ اثر فاخر ایران

دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو ـ ایران از برگزاری گرامیداشتی برای ثبت جهانی سه اثر در حافظه جهانی یونسکو خبر داد.
چهارشنبه 27 دی 1402
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612