فاقد تصویر شاخص

آشنایی با 494 نام‌آور طوس

مؤلفان در این اثر محدودۀ خاصی از ولایت تاریخی طوس باستان را بررسی کرده‌اند
پنج‌شنبه 20 شهریور 1393
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612