۵۶

نگاهی به چاپ عکسی الحشائش (اصلاح الحشایش)

الحشائش (هیولی الطب فی الحشائش و السّموم)، تألیف پدانیوس دیوسکوریدس عین زربی، ترجمه عربی از اصطفن بن بسیل و اصلاح حنین بن اسحاق، به کوشش دکتر یوسف بیگ‌باباپور، تهران، انتشارات سفیر اردهال، ۱۳۹۲ خ.
دوشنبه 8 مهر 1392
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612