فارسی ۲

کلماتی که فریب‌مان می‌دهند!

پیش آمده در هنگام خواندن متنی کهن، معنای واژه‌ یا واژه‌هایی برای‌تان دیریاب باشد؛ واژه‌هایی که احمد سمیعی گیلانی از آن‌ها به عنوان واژه‌های فریبکار یاد می‌کند.
شنبه 7 بهمن 1402
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612