فاقد تصویر شاخص

خواص سنگ‌های قیمتی از نگاه ادیبان

در كتاب فرهنگ احجار کریمه و معدنی‌ها در ادبیات فارسی اصطلاحات، تشبیهات، استعارات و مضامین ساخته‌ شده با برخی احجار کریمه بررسی شده است
پنج‌شنبه 20 شهریور 1393
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612