فاقد تصویر شاخص

نگاه لیمن به اشتباهات رایج درباره هنر اسلامی

کتاب درآمدی بر زیباشناسی اسلامی شامل 9 مقاله در حوزۀ فلسفه هنر اسلامی است
پنج‌شنبه 20 شهریور 1393
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612