سعدی

تأملی در نوآوری های سعدی در قافیه و ردیف غزلیات

«سعدی» اگرچه شاعری پرکار و ماهر است، اما از لحاظ سطح موسیقایی، بیشتر به غزل های بدون ردیف توجه دارد. شاید دلیل این کار، بیشتر ساختار نحوی غزل باشد که سهل و ممتنع است.
شنبه 6 خرداد 1402
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612