کزازی

باید با روش‌های نوین شاهنامه را معرفی کنیم

میر جلال‌الدین کزازی گفت: شاهنامه فرهنگ‌ساز، منش‌پرداز و روزگارآفرین است و باید از چنین ویژگی‌هایی در تئاترامروز نهایت بهره را برد.
چهارشنبه 27 اردیبهشت 1402
daftardanaee-m

بازنویسی منثور داستان‌های شاهنامه در دفتر دانایی و داد

دفتر دانایی و داد عنوان جدید‌ترین اثر میر جلال‌الدین کزازی، در برگیرنده داستان‌‌های شاهنامه به نثر است
شنبه 11 آبان 1392
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612