محمد حسین فروغی ۳

نگاهی به زندگی محمدحسین فروغی

میرزا محمدحسین خان ادیب اصفهانی، ملقب به فروغی و ذکاء الملک، پدر محمدعلی فروغی، از شخصیت‌های چند وجهی عصر ناصری و مظفری بود.
یکشنبه 23 بهمن 1401
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612