غالب دهلوی

غالب دهلوی رند سخن‌پیشۀ گمنام

میرزا اسدالله غالب دهلوی شاعر فارسی­‌سرا و اردونویس ملقب به دبیرالملک در آگره زاده شد. او خود را از تبار ترکان ایبک قومی جنگجو معرفی می­‌کند که قلمش تیر شکستۀ نیاکان است.
دوشنبه 24 مهر 1402
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612