44227

هَزاران پارسی در سرزمین هزار ایزد

«هَزاران پارسی در سرزمین هزار ایزد» کتابی از محمدرضا بیرنگ و کمال شفیعی در انتشارات سوره مهر به چاپ رسید.
دوشنبه 4 دی 1402
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612