3333-1

گزارش نشست 111: میراث علمی و ادبی الموت و نویافته‌های باستان‌شناسی

یکصد و یازدهمین نشست علمی مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب با عنوان «میراث علمی و ادبی الموت و نویافته‌های باستان‌شناسی» برگزار شد.
چهارشنبه 16 مرداد 1398
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612