نوش آفرین انصاری

لازمۀ شکوفایی بیشتر میراث گرانقدرِ جهانِ ایرانی

نوش‌آفرین انصاری: امیدوارم برای همهٔ مراکزی که به احیای میراث می‌پردازند بُخلِ در اختیار نگذاشتن آثار خطی کم و گشاده‌دستی مسئولان در این زمینه بیشتر بشود.
چهارشنبه 20 اردیبهشت 1402
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612