مجسمه برنزی سعدی در تهران

بزرگترین مجسمه برنزی پایتخت رونمایی شد

از بزرگترین مجسمه برنزی پایتخت در میدانگاه سعدی تهران رونمایی شد. 
دوشنبه 11 اردیبهشت 1402
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612