4674747-2

مباحث میان‌رشته‌ای علوم انسانی در حوزه نظامی‌پژوهی

نشست «مباحث میان رشته‌ای علوم انسانی در حوزه نظامی پژوهی» با سخنرانی قاسم پورحسن، محمدرضا حاجی آقابابایی، محمود بشیری، و اسماعیل شمس برگزار می‌شود.
دوشنبه 7 اسفند 1402
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612