فخرالدین عراقی ۲

عشق و وحدت؛ بن‌مایۀ عرفانِ فخرالدین عراقی

فخرالدین عراقی با روی‌آوردن به عرفان به‌ویژه وحدت وجود و از سوی دیگر توجه ویژه به اندیشه‌های احمد غزالی و سنایی غزلیاتی پرشور و زیبا سرود.
شنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۲
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612