5673568

اهمیت اسناد و اوراق تاریخی در واکاری تاریخ دوره صفویه

صفویان برای تصدیق اسناد و نامه‌ها از علایم و عباراتی استفاده می‌کردند که هویت شیعه اثنی‌عشری آن‌ها را هویدا می‌ساخت.
شنبه 2 دی 1402
170244907050657700

میراث خوشنویسی در آیینه کتیبه‌ها

نشست «میراث خوشنویسی در آیینه کتیبه‌ها» همزمان با هفته پژوهش به همت پژوهشکده زبان‌شناسی برگزار شد.
چهارشنبه 22 آذر 1402
eec494a293695d74ea7c6dc5

نقش کتیبه‌ها در تداوم هویت ملی

مژگان اسماعیلی دبیر علمی چهارمین همایش ملی میراث‌زبانی، در این همایش به تشریح نقش کتیبه‌ها در تداوم هویت ملی پرداخت.
چهارشنبه 3 اسفند 1401
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612