مولانا

ميراث ماندگار ايران در عزلت رسانه

اخیرا سه اثر ماندگار ایران در فهرست آثار تاریخی جهان به ثبت رسید اما در عزلت و غربت رسانه‌ای كمتر ذكری از آنها به میان آمد.
یکشنبه 24 دی 1402
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612