565368837

یادگارنویسی در کتیبه‌ها؛ از تخریب‌گران تا پادشاهان

یادگاری نوشتن روی دیوارها، تنه درختان و حتی روی آثار باستانی، در دوره‌های مختلف تاریخی و حتی میان پادشاهان و دیپلمات‌ها در ایران وجود داشته است.
یکشنبه 24 دی 1402
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612