محمدجواد اعتمادی

مولانا در فضای زندگی جامی بسیار نمود داشته است

نشست «می‌ مولانا و جام جامی» از مجموعه درس‌گفتارهایی دربارۀ جامی با سخنرانی محمدجواد اعتمادی برگزار شد.
چهارشنبه 23 اسفند 1402
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612